Základní údaje

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální název: OBEC BLÍZKOV
Starosta: Stanislav Bradáč
Důvod a způsob založení:   Podle zákona 128/2000 Sb., o obcích
Organizační struktura: starosta, místostarosta, obec řídí devítičlenné zastupitelstvo
Sídlo: Blízkov č. 79, 594 42 Měřín
Úřední dny a hodiny:

pondělí        15.00 - 17.00 hod.

středa         10.00 - 12.00,   15.00 - 18.00 hod.

Číslo účtu: 1623608359/0800, Česká spořitelna,  a. s.

IČO:

DIČ:

DS:

00599271

CZ 00599271

x8ib4j2

tel:  566544721
mobil: 606944648
web: www.blizkov.cz
e-mail: blizkov@email.cz

 

  

Rozpočet obce

  pdf 559 kB  -  schválený rozpočet obce na rok 2018

pdf 433 kB  -  schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2022

pdf 567 kB  -  schválený rozpočet obce na rok 2019

 

 Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 Obec Blízkov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na elektronické úřední desce
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

      

                                          

 Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

 • osobně na obecním úřadě v Blízkově
 • telefonicky na tel. č. 566544721
 • písemně na adrese: Blízkov č. 79, 594 42 Měřín
 • elektronickou poštou - email: blizkov@email.cz

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti,   s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

 

Obecní úřad Blízkov zajišťuje:

 • vidimaci a legalizaci (úřední ověřování podpisů a listin)
 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis z Obchodního rejstříku
 • výpis z Živnostenského rejstříku
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • agendu ohlašovny

Dnes je 23. ledna 2020

Svátek má Zdeněk


© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU