Vyhlášky

ZveřejněnoDokument
15.1.2020 pdfObecně závazná vyhláška č. 3/2007 o stanovení systému sběru odpadů
2.1.2020 pdfObecně závazná vyhláška 2/2019 o poplatku za svoz domovního odpadu
2.1.2020 pdfObecně závazná vyhláška__3.2019.pdf o poplatku za užívání veřejného prostrantví
15.5.2019 pdfObecně závazná vyhláška - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BLÍZKOV
30.11.2016 pdfNařízení obce č. 1/2016 Zákaz podomního prodeje
1.1.2013 pdfObecně závazná vyhláška č. 2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, která reguluje užívání zábavní pyrotechniky
1.1.2007

pdfObecně závazná vyhláška Obce Blízkov č. 1/2007, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce

1. 4. 2020        pdf Obecně_závazná_vyhláška_1_2020,

                               Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 

                               přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.