Obec Blízkov

Aktuality

Objízdná trasa přes Blízkov

Z důvodu uzavírky silnice mezi Netínem a Olší nad Oslavou bude vedena objízdná trasa přes obec Blízkov. Průjezd silnice přes most před kaplí v Blízkově bude sveden pomocí svislého značení do jednoho pruhu o šířce 3 metry viz. přiložená mapka. Rychlost bude omezena na 30 km/h. Dále dojde k úpravě svislých dopravních značek, kdy přestanou platit značky omezující nosnost mostu a začnou platit značky upravující přednost protijedoucích vozidel při příjezdu od Měřína a přednost před protijedoucími vozidly při příjezdu od Netína. Doba uzavírky od 5.6.2023 do 5.10.2023.

pdfpriloha_1196078680_0_30951-2023_Uzavírka_silnice_III35433_most_k.ú._Olší_nad_Oslavou_oprava_-STAVBY_SR_group_rozhodnutí_1.pdf

pdfpriloha_1196078680_1_DZpř_Olší_nad_Oslavou_most_003_1.pdf

Informace

Odpadové hospodářství

pdfodpady_produkce.pdf

pdfodpady_náklady.pdf

pdftřídíme_odpady.pdf

 Vážení občané, záleží na každém z nás, jak budeme k třídění odpadů přistupovat a kolik budeme následně za odpady platit. Proč platit zbytečně?

pdftřídíme_odpady.pdf

 

 Digitální technická mapa Vysočiny

Pokud se setkáte s podobnou značkou na silnici, souvisí s digitální mapou.

jpgUkázka_vlícovacího_bodu.jpg 

 

 Vysokorychlostní trať, prezentace

pdfVRT_Blízkov.pdf

 

 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

podvody na seniorech pdfPODVODY_NA_SENIORECH_-_VNUK.pdf

 

 OPRAVA ČEKÁRNY, publicita projektu

pdfpublicita_projektu.pdf

 

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS, publicita projektu

Kraj Vysočina poskytnul na tuto akci dotaci ve výši 127 000 Kč z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 Kraj Vysočina: Titulní stránka (kr-vysocina.cz)

pdfPROJEKT_byl_podpořen.pdf