Obec Blízkov

Aktuality

Terénní pečovatelská služba a Elektronický katalog sociálních služeb Velké Meziříčí

V příloze najdete informace k Terénní pečovatelské službě a Elektronickému katalogu sociálních služeb Velké Meziříčí.

pdfTerénní_pečovatelská_služba.pdf

 

Domácí hospic Vysočina informuje: 

pdfdomaci_hospic_vysocina_prehled_sluzeb.pdf

pdfpropusteni_nemocnice_domaci_hospic_vysocina.pdf

jpgcenik_pujcovna_pomucek_domaci_hospic_vysocina.jpg

docxreseni_dovolene_domaci_hospic_vysocina.docx

pdfco-vyridit-po-umrti-blizkeho.pdf

 pdfco_zaridit_domaci_hospic_vysocina.pdf

 

Veřejná doprava Vysočiny - změny

Kraj Vysočina chce od roku 2025 spustit změny ve Veřejné dopravě Vysočiny na kterých začal pracovat již od roku 2017. Tyto změny se dotknou i autobusové linky v naší obci. Plánovaný nový jízdní řád je přiložen níže, abyste se mohli s těmito změnami seznámit, dále je pro možnost porovnání přiložen i stávající jízdní řád. Na konci února by mělo proběhnout seznámení s těmito změnami pro obce Velkomeziříčska, kde se můžou vyjádřit případné připomínky. Konečné slovo ovšem bude mít Kraj Vysočina neboť Veřejnou dopravu Vysočiny financuje.

Připomínky k novému jízdnímu řádu, které nyní za obec Blízkov budeme mít jsou:

1. projednat zda by nešlo posunout odjezd autobusu z Měřína do Blízkova ve 12:51 alespoň o 10 minut, protože pátá hodina končí v ZŠ Měřín ve 12:30 a děti se nestíhají naobědvat a ještě přesunout na zastávku za oněch 21 minut.

2. projednat zda by autobus, který jako jediný z naší linky míří přímo do Velkého Meziříčí a v Blízkově zastavuje v 6:44 nemohl z Kochánova zajíždět do Stránecké Zhoři, kde by byl asi v 7:00 a cestující, kteří míří do Jihlavy by zde mohli vystoupit a počkat na spoj, který do Stránecké Zhoři přijíždí v 7:12 a v Jihlavě je v 7:50. Dle současného plánu by z Kochánova jel přímo na Svařenov. Byla by to alespoň nějaká náhrada za nynější autobus, který z Blízkova do Měřína odjíždí v 6:29 a je využíván také středoškoláky mířícími do Jihlavy. Aby zůstali oba spoje tj. nynější do Měřína v 6:29 a navrhovaný v 7:36 je prý pravděpodobně vyloučené.

Z navrženého nového jízdního řádu je patrné, že je koncipován tak, abychom se dostali do Měřína, kde máme přestoupit na další spoj.

Kromě spojů, které jsou určeny pro děti chodící do ZŠ Měřín, je bohužel z linky vynechán Dědkov, protože jinak je prý autobus do Dědkova nevyužíván.

V případě dalších dotazů či podnětů se prosím obraťte na starostu obce.

Dne 6.3.2024 proběhlo ve Velkém Meziříčí jednání obcí Velkomeziříčska se zástupci odboru dopravy Kraje Vysočina. Naše obec měla tyto 3 hlavní požadavky: zachovat spoj do Měřína v 6.30, posílit spoje do Dědkova, posunout odjezd autobusu z Měřína do Blízkova ve 12.50 alespoň o 10 minut. Dále jsme se dozvěděli, že při plánování trasy máme využívat webové stránky IDOS - jízdní řády. Plánované spuštění nových jízdních řádů Veřejné dopravy Vysočiny je 1.2.2025. 

pdfDopis_obce_změny_ve_VDV_sign.pdf

pdfJízdní_řád_platný_pro_rok_2024.pdf

pdflinka_109_Blízkov_-_navrhovaný_jízdní_řád.pdf

 

Informace

Odpadové hospodářství

pdfInformace_o_produkci_odpadu_2022.pdf

pdfInformace_o_nákladech_2022_.pdf

pdfodpady_produkce 2021.pdf

pdfodpady_náklady 2021.pdf

pdftřídíme_odpady.pdf

 Vážení občané, záleží na každém z nás, jak budeme k třídění odpadů přistupovat a kolik budeme následně za odpady platit. Proč platit zbytečně?

pdftřídíme_odpady.pdf

 

 Digitální technická mapa Vysočiny

Pokud se setkáte s podobnou značkou na silnici, souvisí s digitální mapou.

jpgUkázka_vlícovacího_bodu.jpg 

 

 Vysokorychlostní trať, prezentace

pdfVRT_Blízkov.pdf

představení VRT dle Správy železnic:

VRT v České republice - www.spravazeleznic.cz

stavba pokračuje I. fází:

VRT Vysočina I. fáze (arcgis.com)

 

 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

podvody na seniorech pdfPODVODY_NA_SENIORECH_-_VNUK.pdf

 

 TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ, publicita projektu

 Kraj Vysočina poskytnul na tuto akci dotaci ve výši 150 000 Kč z programu Obnovy venkova Vysočiny 2023 Kraj Vysočina: Titulní stránka (kr-vysocina.cz)

pdfPROJEKT_byl_podpořen_A4.pdf 

další infromace ve fotogalerii zde

 

 OPRAVA ČEKÁRNY, publicita projektu

pdfpublicita_projektu.pdf

 

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS, publicita projektu

Kraj Vysočina poskytnul na tuto akci dotaci ve výši 127 000 Kč z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 Kraj Vysočina: Titulní stránka (kr-vysocina.cz)

pdfPROJEKT_byl_podpořen.pdf