1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Veřejná doprava Vysočiny - změny

Veřejná doprava Vysočiny - změny

Kraj Vysočina chce od roku 2025 spustit změny ve Veřejné dopravě Vysočiny na kterých začal pracovat již od roku 2017. Tyto změny se dotknou i autobusové linky v naší obci. Plánovaný nový jízdní řád je přiložen níže, abyste se mohli s těmito změnami seznámit, dále je pro možnost porovnání přiložen i stávající jízdní řád. Na konci února by mělo proběhnout seznámení s těmito změnami pro obce Velkomeziříčska, kde se můžou vyjádřit případné připomínky. Konečné slovo ovšem bude mít Kraj Vysočina neboť Veřejnou dopravu Vysočiny financuje.

Připomínky k novému jízdnímu řádu, které nyní za obec Blízkov budeme mít jsou:

1. projednat zda by nešlo posunout odjezd autobusu z Měřína do Blízkova ve 12:51 alespoň o 10 minut, protože pátá hodina končí v ZŠ Měřín ve 12:30 a děti se nestíhají naobědvat a ještě přesunout na zastávku za oněch 21 minut.

2. projednat zda by autobus, který jako jediný z naší linky míří přímo do Velkého Meziříčí a v Blízkově zastavuje v 6:44 nemohl z Kochánova zajíždět do Stránecké Zhoři, kde by byl asi v 7:00 a cestující, kteří míří do Jihlavy by zde mohli vystoupit a počkat na spoj, který do Stránecké Zhoři přijíždí v 7:12 a v Jihlavě je v 7:50. Dle současného plánu by z Kochánova jel přímo na Svařenov. Byla by to alespoň nějaká náhrada za nynější autobus, který z Blízkova do Měřína odjíždí v 6:29 a je využíván také středoškoláky mířícími do Jihlavy. Aby zůstali oba spoje tj. nynější do Měřína v 6:29 a navrhovaný v 7:36 je prý pravděpodobně vyloučené.

Z navrženého nového jízdního řádu je patrné, že je koncipován tak, abychom se dostali do Měřína, kde máme přestoupit na další spoj.

Kromě spojů, které jsou určeny pro děti chodící do ZŠ Měřín, je bohužel z linky vynechán Dědkov, protože jinak je prý autobus do Dědkova nevyužíván.

V případě dalších dotazů či podnětů se prosím obraťte na starostu obce.

Dne 6.3.2024 proběhlo ve Velkém Meziříčí jednání obcí Velkomeziříčska se zástupci odboru dopravy Kraje Vysočina. Naše obec měla tyto 3 hlavní požadavky: zachovat spoj do Měřína v 6.30, posílit spoje do Dědkova, posunout odjezd autobusu z Měřína do Blízkova ve 12.50 alespoň o 10 minut. Dále jsme se dozvěděli, že při plánování trasy máme využívat webové stránky IDOS - jízdní řády. Plánované spuštění nových jízdních řádů Veřejné dopravy Vysočiny je 1.2.2025. 

Na začátku července 2024 jsme dostali nový jízdní řád reagující na připomínky:

pdfPlán_nového_jízdního_řádu_po_úpravě_vyvěšení_9.7.2024.pdf

 

pdfDopis_obce_změny_ve_VDV_sign.pdf

pdfJízdní_řád_platný_pro_rok_2024.pdf

pdflinka_109_Blízkov_-_navrhovaný_jízdní_řád.pdf