Informace

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Blízkov

pdfVolby_ZO_2022.pdf

Blahopřejeme zvoleným kandidátům.

 

Popis postupu schvalování dvou investičních akcí Zastupitelstvem obce Blízkov - doplnění informací občanům.

pdfpopis_postupu_schvalování_invest._akcí.pdf

pdfzápis_28_8_2016_a.pdf

pdfsouhlas_stavba_sila.pdf

pdfzápis_7_3_2013_a.pdf

pdfprotokol_otevír_obálek.pdf

pdfrozhodnutí_zadavatele.pdf

 

Odpadové hospodářství

pdfodpady_produkce.pdf

pdfodpady_náklady.pdf

pdftřídíme_odpady.pdf

 

Varování Policie ČR

pdfPREVENCE_-_KYBER_1.pdf

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 23. a 24. září 2022

pdfoznámení_konání_voleb.pdf

 pdfvolební_okrsek.pdf

pdfvolební_obvod.pdf

pdfZverejneni_seznamu_obci_ktere_podavaji_KL_na_MeU_Velke_Mezirici.pdf

pdfZverejneni_potrebneho_poctu_podpisu_na_peticich_k_podpore_kandidatni_listiny.pdf

 docKandidatni-listina_-nezavisly-kandidat.doc

docxKandidatni-listina-koalice-politicke-strany_politickeho_hnuti_vzor.docx

docxKandidatni-listina-politicke-strany_hnuti_vzor.docx

docxKandidatni-listina-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-vzor.docx

docxPetice_vzor.docx

docProhlaseni-kandidata_priloha-ke-KL.DOC

docxVzor_Prohlaseni_kandidata_pri_prekazce_volitelnosti.docx

pdfmetodika-k-podavani-kandidatnich-listin.pdf

 

 Digitální technická mapa Vysočiny

Pokud se setkáte s podobnou značkou na silnici, souvisí s digitální mapou.

jpgUkázka_vlícovacího_bodu.jpg 

 

 Vysokorychlostní trať, prezentace

pdfVRT_Blízkov.pdf

 

Důležité informace pro vlastníky lesa

pdfvlastníci_lesa_informace.pdf

 

 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

podvody na seniorech pdfPODVODY_NA_SENIORECH_-_VNUK.pdf

 

 Vážení občané, záleží na každém z nás, jak budeme k třídění odpadů přistupovat a kolik budeme následně za odpady platit. Proč platit zbytečně?

pdftřídíme_odpady.pdf

 

 OPRAVA ČEKÁRNY, publicita projektu

pdfpublicita_projektu.pdf