Informace

Odpadové hospodářství

pdfInformace_o_produkci_odpadu_2022.pdf

pdfInformace_o_nákladech_2022_.pdf

pdfodpady_produkce 2021.pdf

pdfodpady_náklady 2021.pdf

pdftřídíme_odpady.pdf

 Vážení občané, záleží na každém z nás, jak budeme k třídění odpadů přistupovat a kolik budeme následně za odpady platit. Proč platit zbytečně?

pdftřídíme_odpady.pdf

 

 Digitální technická mapa Vysočiny

Pokud se setkáte s podobnou značkou na silnici, souvisí s digitální mapou.

jpgUkázka_vlícovacího_bodu.jpg 

 

 Vysokorychlostní trať, prezentace

pdfVRT_Blízkov.pdf

představení VRT dle Správy železnic:

VRT v České republice - www.spravazeleznic.cz

stavba pokračuje I. fází:

VRT Vysočina I. fáze (arcgis.com)

 

 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

podvody na seniorech pdfPODVODY_NA_SENIORECH_-_VNUK.pdf

 

 TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ, publicita projektu

 Kraj Vysočina poskytnul na tuto akci dotaci ve výši 150 000 Kč z programu Obnovy venkova Vysočiny 2023 Kraj Vysočina: Titulní stránka (kr-vysocina.cz)

pdfPROJEKT_byl_podpořen_A4.pdf 

další infromace ve fotogalerii zde

 

 OPRAVA ČEKÁRNY, publicita projektu

pdfpublicita_projektu.pdf

 

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS, publicita projektu

Kraj Vysočina poskytnul na tuto akci dotaci ve výši 127 000 Kč z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 Kraj Vysočina: Titulní stránka (kr-vysocina.cz)

pdfPROJEKT_byl_podpořen.pdf