Informace

Odpadové hospodářství

pdfodpady_produkce.pdf

pdfodpady_náklady.pdf

pdftřídíme_odpady.pdf

 Vážení občané, záleží na každém z nás, jak budeme k třídění odpadů přistupovat a kolik budeme následně za odpady platit. Proč platit zbytečně?

pdftřídíme_odpady.pdf

 

 Digitální technická mapa Vysočiny

Pokud se setkáte s podobnou značkou na silnici, souvisí s digitální mapou.

jpgUkázka_vlícovacího_bodu.jpg 

 

 Vysokorychlostní trať, prezentace

pdfVRT_Blízkov.pdf

 

 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

podvody na seniorech pdfPODVODY_NA_SENIORECH_-_VNUK.pdf

 

 OPRAVA ČEKÁRNY, publicita projektu

pdfpublicita_projektu.pdf

 

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS, publicita projektu

Kraj Vysočina poskytnul na tuto akci dotaci ve výši 127 000 Kč z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 Kraj Vysočina: Titulní stránka (kr-vysocina.cz)

pdfPROJEKT_byl_podpořen.pdf