1. Úvodní stránka
  2. Fotogalerie
  3. Opravené kříže

Opravené kříže

Oprava křížů se uskutečnila ve dvou etapách. V roce 2015 obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 300 000,- Kč na „Opravu sakrálních staveb v obci Blízkov“. Celkové náklady dosáhly 430 500,- Kč.

Druhá etapa se uskutečnila v roce 2017. Měla název „Oprava sakrálních staveb Blízkov II. Etapa“. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto akci poskytlo dotaci 215 138,- Kč. Celkové náklady činily 307 340,- Kč.

Podařilo se opravit polovinu zanedbaných a poškozených křížů z celkového počtu 28, které se nachází na území obce.

Tyto drobné sakrální stavby mají dlouhou historii, tvoří celkový ráz a kulturní dědictví obce.

Opravené kříže se staly příkladem a inspirací pro okolní obce.

pdfpublicita_projektu.pdf