1. Úvodní stránka
  2. Fotogalerie
  3. Místní komunikace přes Blízkovský potok 2018

Místní komunikace přes Blízkovský potok 2018

V roce 2018 byla zhotovena stavba pod názvem „Blízkov – místní komunikace přes Blízkovský potok“. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Miloslav Eliáš a stavební povolení bylo vydané 6. 6. 2017 Odborem dopravy ve Velkém Meziříčí. Výběrové řízení na dodávku stavebních prací vyhrála firma COLAS CZ, a. s. pobočka Žďár nad Sázavou s nabídkou 997 334,- Kč.

Stavební práce začaly 10. září opravou mostku přes potok. Kolaudační souhlas na tuto stavbu byl vydaný 21. 11. 2018. Obec získala na tuto akci dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 519 000,- Kč. Celkové náklady činily 1 038 000,- Kč.