1. Úvodní stránka
  2. Fotogalerie
  3. Digitální bezdrátový rozhlas

Digitální bezdrátový rozhlas

V naší obci byl v roce 2022 realizován projekt "Digitální bezdrátový rozhlas", skládající se z rozhlasové ústředny M.I.R. klasik III a 15 stanovišť, kde jsou umístěny hlásiče (9 stanovišť v místní části Blízkov a 6 stanovišť v místní části Dědkov). Tento digitální bezdrátový rozhlas je napojený na JSVV (Jednotný Systém Varování a Vyrozumnění), který zajistí včasné varování obyvatelstva, protože je připojený do integrovaného záchranného systému JSVV s automatickým spuštěním poplachu a vyhlášením nouzového signálu na celém území obce. Systém se samozřejmě dá využít i pro standardní hlášení potřebné pro běžný chod obce. Dodavatelem a realizátorem projektu byla odborná firma Empemont z Valašského Meziříčí. Celkové náklady dosáhly 662 117 Kč. Kraj Vysočina poskytnul na tuto akci dotaci ve výši 127 000 Kč z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 Kraj Vysočina: Titulní stránka (kr-vysocina.cz)

pdfPROJEKT_byl_podpořen.pdf

pdfMapka_stanovišť_Blízkov.pdf

pdfMapka_stanovišť_Dědkov.pdf

pdfRozpis_stanovišť_Blízkov_1-5.pdf

pdfRozpis_stanovišť_Blízkov_6-9_Dědkov_10-11.pdf

pdfRozpis_stanovišť_Dědkov_12-15.pdf