Informace podle zákona 106/1999

  

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální název:

Kontaktní spojení:

OBEC BLÍZKOV

Obecní úřad Blízkov

Blízkov 79, 594 42 Měřín

tel: 566544721

mobil: 606944648

e-mail: blizkov@email.cz

web:www.blizkov.cz

 

Bankovní spojení: 

 

IČO:

DIČ:

ČS Měřín

č. účtu: 1623608359/0800

00599271

CZ 00599271

Důvod a způsob založení:   vznik ze zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
   

Hospodaření obce:

 

Organizační struktura:

plánované příjmy v roce 2018    6.506.400,- Kč

obec řídí deví-ti členné zastupitelstvo

starosta: Stanislav Bradáč, tel: 606944648

místostarosta: Miroslav Smejkal, tel: 566544721

účetní: Marie Kolouchová, tel: 730100377

 

Úřední dny a hodiny:

pondělí        15.00 - 17.00 hod.

středa         10.00 - 12.00,   15.00 - 18.00 hod.

   

  

 Obec Blízkov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce
  • na elektronické úřední desce
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

         

                                          

 Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

  • osobně na obecním úřadě v Blízkově
  • telefonicky na tel. č. 566544721
  • písemně na adrese: Blízkov č. 79, 594 42 Měřín
  • elektronickou poštou - email: blizkov@email.cz

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti,   s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

 

pdf 233 kB  -  Výroční zpráva

pdf 568 kB  -  Sazebník úhrad za poskytování informací

   

Dnes je 24. dubna 2018

Svátek má Jiří


© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU